B.S. Index van de afkondigingen van 18 oktober 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/10/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007023401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/10/2007 pub. 22/11/2007 numac 2007031478 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « zone 22 » op het grondgebied van de gemeente Evere type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/10/2007 pub. 22/11/2007 numac 2007031477 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « zone 21 » op het grondgebied van de gemeente Evere type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/10/2007 pub. 22/11/2007 numac 2007031476 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « zone 18 » op het grondgebied van de gemeente Evere type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/10/2007 pub. 22/11/2007 numac 2007031475 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « zone 15 » op het grondgebied van de gemeente Evere type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/10/2007 pub. 22/11/2007 numac 2007031473 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « zone 9 » op het grondgebied van de gemeente Evere type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/10/2007 pub. 22/11/2007 numac 2007031474 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « zone 14 » op het grondgebied van de gemeente Evere type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/10/2007 pub. 22/11/2007 numac 2007031472 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « zone 1 » op het grondgebied van de gemeente Evere type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007031481 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de interne controle, en inzonderheid de vakgebonden interne controle, de boekhoudkundige controle en de controle van het goede financiële beheer

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2007 pub. 13/11/2007 numac 2007203307 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt een effectenonderzoek te laten doorvoeren met betrekking tot het voorontwerp van herziening van het gewestplan Luik met het oog op de opneming van een ontginningsgebied op de site "Boyou"en op de herbes type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2007 pub. 03/12/2007 numac 2007203461 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2004 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007203272 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Dinant

decreet

type decreet prom. 18/10/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007203364 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de taxidiensten en de diensten van verhuur van wagens met chauffeur type decreet prom. 18/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007203258 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de bekrachtiging van het besluit van de Waalse Regering van 15 juni 2006 genomen overeenkomstig artikel 1 van het programmadecreet van 3 februari 2005 tot economische en administratieve vereenvoudiging

erratum

type erratum prom. 18/10/2007 pub. 12/11/2007 numac 2007203319 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de bekrachtiging van het besluit van de Waalse Regering van 15 juni 2006 genomen overeenkomstig artikel 1 van het programmadecreet van 3 februari 2005 tot economische en administratieve vereenvoudiging . - Erratum

arrest

type arrest prom. 18/10/2007 pub. 16/06/2008 numac 2008031259 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 07/361 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2007. - Uittreksel type arrest prom. 18/10/2007 pub. 16/06/2008 numac 2008031262 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 07/493 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2007. - Uittreksel

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 18/10/2007 pub. 02/01/2008 numac 2007033091 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de lidorganisaties van de Raad voor ontwikkelingssamenwerking, solidariteit en integratie
^