B.S. Index van de afkondigingen van 8 januari 2008

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/01/2008 pub. 13/02/2008 numac 2008007018 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de onderzoeksraden voor officieren die in de loop van het jaar 2008 zullen worden samengesteld

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/01/2008 pub. 11/01/2008 numac 2008027008 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten
^