B.S. Index van de afkondigingen van 11 januari 2008

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/01/2008 pub. 25/01/2008 numac 2008007019 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende verschillende bepalingen betreffende de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties of die bepaalde prestaties van opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen uitvoeren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2008 pub. 23/01/2008 numac 2008035096 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 tot wijzigi type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008035174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de invoering van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van de energieaudit type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008200791 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap

decreet

type decreet prom. 11/01/2008 pub. 05/03/2008 numac 2008029100 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 11/01/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgeb

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/01/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008029086 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart 2001 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/01/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008029128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs
^