B.S. Index van de afkondigingen van 6 februari 2008

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/02/2008 pub. 15/02/2008 numac 2008003060 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 06/02/2008 pub. 03/02/2009 numac 2009200214 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008029150 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling voor het schooljaar 2007/2008 van de lestijdendotaties en aanpassings- en herverdelingscoëfficiënten van de lestijdendotaties in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsi
^