B.S. Index van de afkondigingen van 24 februari 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008015031 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de Republiek Kosovo type koninklijk besluit prom. 24/02/2008 pub. 05/03/2008 numac 2008009126 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 betreffende de instelling van afdelingen in de arbeidshoven, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken type koninklijk besluit prom. 24/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008012424 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten type koninklijk besluit prom. 24/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van b type koninklijk besluit prom. 24/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008012239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren betreffende het tijdskrediet
^