B.S. Index van de afkondigingen van 29 februari 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008014076 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van ambtenaren belast met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg type koninklijk besluit prom. 29/02/2008 pub. 03/04/2008 numac 2008024142 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1990 houdende vaststelling van de regels voor het bepalen van de opnemingsprijs voor personen die worden opgenomen in psychiatrische verzorgingstehuizen type koninklijk besluit prom. 29/02/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008024171 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 29/02/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008024131 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsen in het kader van de uitvoering van het nationale plan ter bestrijding van intrafamili type koninklijk besluit prom. 29/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008014073 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende eervol ontslag bij de Onderzoeksraad voor de Zeevaart type koninklijk besluit prom. 29/02/2008 pub. 03/04/2008 numac 2008024140 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen type koninklijk besluit prom. 29/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008022161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008012269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/02/2008 pub. 05/05/2008 numac 2008201450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regeringvan 8 december 2006 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen in 2006 en 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 29/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008201044 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de benoeming van gouverneur van de provincie Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008201045 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opruststelling type besluit van de vlaamse regering prom. 29/02/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008201456 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de investeringsoperatie in scholen voor technologie en industriële technieken voor het schooljaar 2007-2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 29/02/2008 pub. 26/03/2008 numac 2008200910 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie type besluit van de vlaamse regering prom. 29/02/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008200835 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders

decreet

type decreet prom. 29/02/2008 pub. 04/04/2008 numac 2008201041 bron vlaamse overheid Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 houdende de aanvulling van de Code voor reclame en sponsoring op radio en televisie met specifieke bepalingen over reclame en sponsoring, gericht op kinderen en jo type decreet prom. 29/02/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de inrichting van de proeven voor de balans opmakende evaluaties in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan type decreet prom. 29/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de titels I, III, VI, IX en XI van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep type decreet prom. 29/02/2008 pub. 26/03/2008 numac 2008200904 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 85 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode wat het voorkooprecht betreft

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/02/2008 pub. 03/04/2008 numac 2008029175 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan en van de Regeringscommissarissen
^