B.S. Index van de afkondigingen van 11 maart 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008202112 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de verblijfs- en ARAB-vergoedingen van het rijdend type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008012374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de subsector voor het goederenvervoer te type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008012372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van een ploegenpremie voor het niet rijdend personeel i type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008012371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskrediet voor de arbeiders tewerkgesteld in de onder type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008012370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2007 b type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 22/04/2008 numac 2008022220 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplic type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 21/04/2008 numac 2008012360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 21/04/2008 numac 2008012359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van de bijkomende sociale voorde type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008012362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van een financiële vergoeding voor nachtarbeid voor de type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008012366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het recht op tussenkomst vanwege de representatieve werkneme type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008012373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de syndicale vorming voor de arbeiders tewerkgesteld in de o type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 29/05/2008 numac 2008012376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 14/05/2008 numac 2008012351 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij betreffende de tewerkstelling, de vorming en de arbeidsomstandigheden in de sector va type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 14/05/2008 numac 2008012350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 14/05/2008 numac 2008012368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de meldingsplicht van de arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 14/05/2008 numac 2008012361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging in de onder type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008012367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, houdende maatregelen ten opzichte van de risicogroepen in de subsector v type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008012369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van een financiële vergoeding voor nachtarbeid voor de type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008012357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de minimumlonen van het niet-rijdend personeel in de type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008012358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005 b type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008003084 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008022185 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van de instellingen bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008012375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende het stelsel van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008021025 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 januari 2006 tot opheffing van diverse verouderde besluiten met betrekking tot het beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bev type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008012349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de subsector voor de goederenhandel voor type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 27/03/2008 numac 2008012345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 27/03/2008 numac 2008012346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 26/03/2008 numac 2008012377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Gent en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaron type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 26/03/2008 numac 2008012341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 7 februari 2008 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van de feestdagen van 29 juni 2008 en 1 november 2008 (1) type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008022190 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2008 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 15/04/2008 numac 2008012355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de prov type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in on type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 17/04/2008 numac 2008012352 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, tot opheffing van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008012348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van het brugpensioen voor het personeel tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 17/04/2008 numac 2008012309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2007-2008 voor de havenarbeiders van het algemeen co type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008012347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het conventioneel brugpensioen in de subsector voor verhuiso type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 17/04/2008 numac 2008012363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende de sectorale afwijking betreffende de werkkledij voorzien in het koninklijk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/03/2008 pub. 23/04/2008 numac 2008201335 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het opleidingsprogramma voor de uitoefening van het mandaat van commissaris van een openbare huisvestingsmaatschappij

protocol

type protocol prom. 11/03/2008 pub. 23/04/2008 numac 2008024166 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de oprichting van een permanente stuurgroep en subwerkgroepen in de schoot van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid om de voorbereiding en de coördinat type protocol prom. 11/03/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008024165 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocol gesloten tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, betreffende de internationale notificatie door België in het kader van het Internationaal Gezondheidsreglement

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008029194 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Erkenningscommissie

arrest

type arrest prom. 11/03/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008003106 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben
^