B.S. Index van de afkondigingen van 2 april 2008

Snelle toegang:

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/04/2008 pub. 23/04/2008 numac 2008029219 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de adjunct-secretaris van de examencommissie belast met het uitreiken van het diploma van landmeter-expert onroerende goederen
^