B.S. Index van de afkondigingen van 11 april 2008

Snelle toegang:

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008201249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2003 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning en de verrekening van de gratis elektriciteit voor huishoudelijke afnemers type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008202872 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement uitgereikt door de instellingen voor hoger onderwijs in V type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008202791 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding "Master of Tropical Natural Resources Management" van de Katholieke Universiteit Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008202810 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie en de werking van de ombudsdienst van de consortia volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 01/08/2008 numac 2008035699 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008202103 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van kredieten binnen het programma HB en HE van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor de begroting 2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008202001 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden Biesen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008202000 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008201999 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 30/05/2008 numac 2008201458 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 waarbij de nodige frequenties voor analoge radio ter beschikking van de Vlaamse Radio en Televisieomroep worden gesteld type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 29/05/2008 numac 2008201795 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende oprichting, samenstelling en werking van het raadgevend comité bij het intern verzelfstandigd agentschap Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008203046 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad of van een nieuw studiegebied van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2008 pub. 29/05/2008 numac 2008029266 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Vaste bevorderings- en selectiecommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2008 pub. 29/05/2008 numac 2008029264 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2005 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge Raad voor Studietoelagen en Studieleningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2008 pub. 29/05/2008 numac 2008029256 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de referentielijst van indicatoren met toepassing van artikel 11 van het decreet van 22 februari 2008 houdende verschillende maatregelen betreffende de organisatie en de werking v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2008 pub. 29/05/2008 numac 2008029255 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep voor het gesubsidieerd technisch personeel van de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2008 pub. 29/05/2008 numac 2008029254 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van het verslag bedoeld in artikel 7 van het decreet van 24 november 2006 betreffende de toekenning van de vergunning van sportschutter type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2008 pub. 22/05/2008 numac 2008029263 bron ministerie van de franse gemeenschap - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de commissie die belast is advies te geven betreffende de aanwerving in het gesubsidieerd onderwijs van houders van voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen die anders zi
^