B.S. Index van de afkondigingen van 19 juni 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/06/2008 pub. 01/09/2017 numac 2017031038 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. - Addendum type wet prom. 19/06/2008 pub. 13/07/2010 numac 2008015124 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met volgende Internationale Akten : 1ø Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk Belgi en de Regering van het Koninkrijk Thailand inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken; 2ø Verdrag tussen het Koninkrijk Belgi en het type wet prom. 19/06/2008 pub. 09/03/2010 numac 2010015013 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels, I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. - Addendum (2) type wet prom. 19/06/2008 pub. 01/03/2010 numac 2008015125 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol inzake de explosieve oorlogsresten bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-ondersche type wet prom. 19/06/2008 pub. 27/11/2009 numac 2009015140 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007. - Addendum type wet prom. 19/06/2008 pub. 22/10/2009 numac 2008015126 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels, I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996 type wet prom. 19/06/2008 pub. 10/03/2009 numac 2009000123 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet strekkende tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 19 maart 2007 in uitvoering van artikel 46 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid. - Duitse vertaling type wet prom. 19/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008022375 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet strekkende tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 19 maart 2007 in uitvoering van artikel 46 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid type wet prom. 19/06/2008 pub. 19/02/2009 numac 2008015131 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 (2) (3) type wet prom. 19/06/2008 pub. 20/02/2009 numac 2008015112 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende het Eurokorps en de rechtspositie van zijn Hoofdkwartier tussen de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, het Koninkrijk Spanje en het Groothertogdom Luxemburg, en met de type wet prom. 19/06/2008 pub. 03/08/2010 numac 2010015123 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels, I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. - Addendum type wet prom. 19/06/2008 pub. 27/09/2010 numac 2010015165 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels, I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. - Addendum type wet prom. 19/06/2008 pub. 13/12/2011 numac 2011015122 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Strasbourg op 9 september 1996. - Addendum type wet prom. 19/06/2008 pub. 20/02/2017 numac 2017010414 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. - Addendum type wet prom. 19/06/2008 pub. 22/12/2016 numac 2016015153 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. - Addendum type wet prom. 19/06/2008 pub. 30/08/2016 numac 2016015103 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. - Addendum type wet prom. 19/06/2008 pub. 27/01/2016 numac 2016015010 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. - Addendum type wet prom. 19/06/2008 pub. 15/09/2015 numac 2015015129 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. - Addendum type wet prom. 19/06/2008 pub. 04/09/2015 numac 2015000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. - Addendum. - Duitse verta type wet prom. 19/06/2008 pub. 23/04/2014 numac 2014015047 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. - Addendum type wet prom. 19/06/2008 pub. 27/06/2013 numac 2013000415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels, I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. - Officieuze coördinatie type wet prom. 19/06/2008 pub. 21/11/2012 numac 2012015182 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/06/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008022358 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken type koninklijk besluit prom. 19/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van een wijziging van de statuten van het Centrum voor wetenschappelijk en technisch onderzoek van de Metaalverwerkende Nijverheid type koninklijk besluit prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008002082 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Sociale Dienst van het Ministerie van Ambtenarenzaken voor het begrotingsjaar 2008

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/06/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008203561 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 01 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 19/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008202456 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2008 tot bepaling van de verminderingsfactor "k" voor de periode 2008-2010

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031342 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het energieprestatiecertificaat voor nieuwe gebouwen die bestemd zijn voor wooneenheden, kantoren en diensten, en onderwijs type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de procedure voor het onderzoek van de aanvragen tot het bekomen van een afwijking en de criteria voor toekenning ervan zoals bedoeld in artikel 7, § 2, van de ordonnantie van 7 ju type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008031340 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de vorm en de inhoud van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, de EPB-aangifte en de vereenvoudigde aangifte type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inhoud van het EPB-voorstel en van de technisch-economische haalbaarheidsstudie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008031418 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het nieuw algemeen reglement van het Brussels Waarborgfonds en tot opheffing van het besluit van 5 april 2004 houdende het algemeen reglement van het Brussels Waarborgfonds type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031344 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van inwerkingtreding van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008202425 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering, waarbij het "Commissariat général au Tourisme" ertoe gemachtigd wordt om deel te nemen aan de bij de wet van 28 april 1958 ingestelde pensioenregeling type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008202373 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van hoofdstuk II van titel III van boek IV van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008202492 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een subsidie aan de vastgoedbeheerders met het oog op het opzetten, het ontwikkelen en het uitvoeren van samenwerkingsverbanden type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008202422 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 16 januari 1991 tot oprichting van een Sociale Dienst voor de Diensten van de Waalse Gewestexecutieve type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008202491 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een subsidie aan de vastgoedbeheerders met het oog op het opzetten, het ontwikkelen en het uitvoeren van samenwerkingsverbanden type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008202457 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging van het aanpassingsplan 2007-2011 van het stroomdistributienet van AIEG type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008202427 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot overdracht van de personeelsleden van het Ministerie van het Waalse Gewest naar het "Commissariat général au Tourisme" type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008202424 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Diensten van de Waalse Gewestexecutieve, van de kabinetten van de Minist type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008202426 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sommige uitvoeringsbepalingen van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de organisatie van het toerisme type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008202423 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het "Commissariat général au Tourisme" type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008202428 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de overdracht van de onroerende rechten, de roerende goederen en de rechten en verplichtingen aan het Commissariaat-generaal voor Toerisme ter uitvoering van Titel II van het decreet van 27 mei 2004 tot orga

decreet

type decreet prom. 19/06/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008202805 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coëxistentie van genetisch gemodificeerde teelten met gangbare en biologische teelten type decreet prom. 19/06/2008 pub. 25/06/2008 numac 2008202202 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende ratificatie van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 ter uitvoering van artikel 55 van het decreet van 8 december 2005 houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decen type decreet prom. 19/06/2008 pub. 25/06/2008 numac 2008202201 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende ratificatie van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 genomen ter uitvoering van artikel 21 van het decreet van 8 december 2005 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maats type decreet prom. 19/06/2008 pub. 25/06/2008 numac 2008202183 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot gelijkstelling voor de successierechten van de wettelijk samenwonenden met een verwantschapsband met de wettelijk samenwonenden zonder verwantschapsband
^