B.S. Index van de afkondigingen van 2 juli 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 16/01/2009 numac 2008012950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij : a) het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 waarbij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gem type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008012917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot toekenning van een jaarlijkse premie in januari type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 24/09/2008 numac 2008012924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 24/09/2008 numac 2008012937 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 24/09/2008 numac 2008012923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008012943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met betrekking tot het nieu type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008012933 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 05/09/2008 numac 2008012952 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het brugpensioen na ontslag type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 05/09/2008 numac 2008012916 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008012915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptiepr type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008012920 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de invoering van anciënniteitsdagen type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008012944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensioen type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008012945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008012936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de financiering van FOPAS voor de jaren 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008000951 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008012930 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van som type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008012939 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pelslooierijen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2003 betreffen type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008012914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008012938 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende flexibele uren type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008012947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de maatregelen ten behoeve van de ri type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008012949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de vaststelling van de bijdrage van type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 14/10/2008 numac 2008012918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het protocolakkoord voor de dagbla type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008012940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van het stelsel van convention type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 08/10/2008 numac 2008012935 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de p type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 08/10/2008 numac 2008012934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de p type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008012941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008012942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de basisbijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008012925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008000626 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008022381 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008012922 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008012921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunsts type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008000480 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken dat toeziet op de naleving van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere vei type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008012931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, tot toekenning van een sociaal voordeel door het "Fond type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008012932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitker type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008012928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de carenzdag type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008012929 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid gen type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008012946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, houdende het sectoraal model loopbaanplanning (1) type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008012919 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van en coördinatie van de collectieve arbeids type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008012913 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, inzake de tewerkstelling en opleiding van risicogroepen (1 type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008022359 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, g), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesku type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008014243 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van de spoorlijn 51B/1 van de vertakking Ter Doest tot de vertakking Boudewijnkanaal, en gelegen op het grondgebied van de gemeente Brugge van algemeen nut w

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/07/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008021056 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 02/07/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008021055 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 02/07/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008021058 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 02/07/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008021057 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 02/07/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008021059 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 02/07/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008011300 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Arbitragecommissie voorzien in de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten type ministerieel besluit prom. 02/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008011303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 02/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008011304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 02/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008011306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad voor de Intellectuele Eigendom

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 02/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008009613 bron federale overheidsdienst justitie Samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 27 mei 2004 tussen de Federale Overheid, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de erkenning van de eredienste

arrest

type arrest prom. 02/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
^