B.S. Index van de afkondigingen van 8 juli 2008

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/07/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008014234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden, van het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden en van het koninklijk besluit van 2 dec type ministerieel besluit prom. 08/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203582 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04, 06 en 14 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029391 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 oktober 2005 tot benoeming van de voorzitters en personeelsleden die de samenstelling uitmaken van de interzonale aanstellings

arrest

type arrest prom. 08/07/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008003315 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^