B.S. Index van de afkondigingen van 9 juli 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/07/2008 pub. 05/08/2008 numac 2008011321 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 09/07/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008013050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 09/07/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van een regeringscommissaris en een plaatsvervangend regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel type koninklijk besluit prom. 09/07/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008009656 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 december 1970 tot indeling van het grondgebied van de stad Brugge in districten voor het houden van de akten van de burgerlijke stand type koninklijk besluit prom. 09/07/2008 pub. 19/08/2008 numac 2008009643 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Brussel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203583 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 09/07/2008 pub. 05/08/2008 numac 2008011314 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden en van twee plaatsvervangende leden van de Raad voor het Verbruik type ministerieel besluit prom. 09/07/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008202488 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2007 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 09/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203584 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/07/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008029485 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogere Kunstschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/07/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008029484 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogere Kunstschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/07/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008029483 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogere Kunstschool

arrest

type arrest prom. 09/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008003314 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type arrest prom. 09/07/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008033092 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Viceminister-President tot erkenning van een inrichting die personen in een noodtoestand voorlopig opneemt en begeleidt
^