B.S. Index van de afkondigingen van 11 juli 2008

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/07/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008009646 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie type ministerieel besluit prom. 11/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008000648 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters technici en niet-technici bij de Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 19, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstussenko type ministerieel besluit prom. 11/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008000649 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters technici en niet-technici bij de Hogere Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 31, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatst type ministerieel besluit prom. 11/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203588 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/07/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008031383 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de uitoefening, door het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, van het vernietigingstoezicht op de plaatselijke ziekenhuisverenigingen van het IRIS-net

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2008 pub. 14/10/2008 numac 2008029469 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van de oprichting van een vestiging voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 5 gelegen te Brussel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2008 pub. 14/10/2008 numac 2008029471 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van de oprichting van een vestiging voor gespecialiseerd lager onderwijs van type 8 gelegen te Biez type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2008 pub. 14/10/2008 numac 2008029472 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van de oprichting van een vestiging voor gespecialiseerd kleuteronderwijs van type 7 gelegen te Biez type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2008 pub. 14/10/2008 numac 2008029473 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van de oprichting van een vestiging voor vrij gespecialiseerd lager onderwijs van type 7 gelegen te Bastenaken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008029490 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 13 oktober 2006 betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008029541 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het protocol voor het programma voor borstkankeropsporing door middel van digitale mammografie in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008029542 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het programma voor borstkankeropsporing door middel van digitale mammografie in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2008 pub. 14/10/2008 numac 2008029470 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van de oprichting van een vestiging voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 5 gelegen te Verviers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2008 pub. 14/10/2008 numac 2008029459 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998 tot vaststelling van de programma's van de proeven inzake pedagogische bekwaamheid tot het onderwijzen binnen het do type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008029458 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een afwijking, voor het schooljaar 2008-2009, van verscheidene normen in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008029446 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het telewerk binnen de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Sectorcomité XVII ressorte type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008029437 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 september 2006 tot vaststelling van de criteria en de nadere regels voor de toekenning van werkingssubsidies aan lokale televi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2008 pub. 24/09/2008 numac 2008029443 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een vestiging voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 2 te Banneux type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2008 pub. 24/09/2008 numac 2008029444 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een inrichting voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 3 gelegen te Brussel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008029436 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 25, § 2, b) van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008029425 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 23, § 2, van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs

erratum

type erratum prom. 11/07/2008 pub. 27/10/2010 numac 2010029585 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het programma voor borstkankeropsporing door middel van digitale mammografie in de Franse Gemeenschap. - Erratum

overeenkomst

type overeenkomst prom. 11/07/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009031048 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot wijziging van de verordening van 12 december 1997 betreffende het uitlenen van materieel type overeenkomst prom. 11/07/2008 pub. 13/02/2009 numac 2009031062 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot wijziging van de verordening van 18 oktober 1991 betreffende de subsidiëring van de vrijwillige jeugdbewegingen type overeenkomst prom. 11/07/2008 pub. 13/02/2009 numac 2009031058 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot wijziging van de verordening van 3 juli 1998 tot regeling van de toegang van jonge acteurs tot beroepsstages in de theaterwereld, « Acteurfonds » genoemd type overeenkomst prom. 11/07/2008 pub. 13/02/2009 numac 2009031063 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot wijziging van de verordening van 12 december 1997 betreffende de toekenning van subsidies aan verenigingen die zich inzetten voor de uitrusting of de verbetering van jeugdlokalen type overeenkomst prom. 11/07/2008 pub. 13/02/2009 numac 2009031059 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot wijziging van de verordening van 12 december 1997 betreffende de toekenning van subsidies aan verenigingen voor volwassenenscholing type overeenkomst prom. 11/07/2008 pub. 13/02/2009 numac 2009031061 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot wijziging van de verordening van 3 juli 1998 tot bevordering van de Franstalige Brusselse toneel- en dansvoorstellingen in het buitenland type overeenkomst prom. 11/07/2008 pub. 13/02/2009 numac 2009031060 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot wijziging van de verordening van 27 juni 2003 betreffende de toekenning van toelagen aan spelotheken type overeenkomst prom. 11/07/2008 pub. 06/02/2009 numac 2009031041 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening betreffende de toekenning van toelagen aan de openbare bibliotheken
^