B.S. Index van de afkondigingen van 13 juli 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/07/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008011309 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van de voorzitter en van enkele leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 13/07/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008024338 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de toelage voor het jaar 2008 toegekend aan de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling van de normen voor de bijzonde type koninklijk besluit prom. 13/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008024314 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2008 aan de VZW NUBEL type koninklijk besluit prom. 13/07/2008 pub. 01/08/2008 numac 2008022422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de m type koninklijk besluit prom. 13/07/2008 pub. 01/08/2008 numac 2008022421 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 13/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008013047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 51 en 89 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 13/07/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008024297 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen type koninklijk besluit prom. 13/07/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008014205 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake de afgifte van attesten « basisopleiding veiligheid » betreffende de leden van het cabinepersoneel type koninklijk besluit prom. 13/07/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008012926 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot vaststelling van een syndicale premie

erratum

type erratum prom. 13/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008022450 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de m
^