B.S. Index van de afkondigingen van 14 juli 2008

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008018189 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot oprichting van de commissie bedoeld in artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Vei type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008011328 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008011333 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008011331 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008011332 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008021068 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit waarbij de titel van correspon-derend sterrenkundige bij de Koninklijke Sterrenwacht van België wordt verleend aan wetenschappelijke prominenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008021070 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008021069 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot en rondleiding over de vaste collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008021067 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008021066 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008021065 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008021064 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008014206 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van luchtverkeersleiders

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008002086 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 585. - Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector

erratum

type erratum prom. 14/07/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008021088 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Sterrenwacht van België. - Erratum

arrest

type arrest prom. 14/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008033087 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Vice-Minister-President tot verlenging van de erkenning van een inrichting die personen in een noodtoestand voorlopig opneemt en begeleidt type arrest prom. 14/07/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Viceminister-President tot verlenging van de erkenning van een inrichting die personen in een noodtoestand voorlopig opneemt en begeleidt
^