B.S. Index van de afkondigingen van 23 juli 2008

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008024317 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031396 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief houdende het opmaken van de begroting voor het dienstjaar 2009 van de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type omzendbrief prom. 23/07/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008022439 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Omzendbrief aan de openbare instellingen van sociale zekerheid die de omzendbrief van 19 juli 2007 (Ref. DGSOCKGDS/398036) aan de openbare instellingen van sociale zekerheid betreffende budgettaire richtlijnen wijzigt

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/07/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008029554 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten
^