B.S. Index van de afkondigingen van 28 juli 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/07/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008009719 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 28/07/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008009718 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 28/07/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008009717 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 28/07/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008011358 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2008 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/07/2008 pub. 22/09/2008 numac 2008007174 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van september 2008-oktober 2008 type ministerieel besluit prom. 28/07/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008011368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2007 tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties. - E2 U/AGR/ORGA/D11/OCB/2008 type ministerieel besluit prom. 28/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008011350 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de algemene aannemingsactiviteiten type ministerieel besluit prom. 28/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008011351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair type ministerieel besluit prom. 28/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008011352 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de eindafwerkingsactiviteiten type ministerieel besluit prom. 28/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008011353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Franstalige centrale examencommissies voor de beroepsbekwaamheid van de schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten type ministerieel besluit prom. 28/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008011355 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van het bedrag voor 2007, ter toepassing van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 getroffen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de

overeenkomst

type overeenkomst prom. 28/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008022438 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 28/07/2008 pub. 05/08/2008 numac 2008003320 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2008
^