B.S. Index van de afkondigingen van 31 juli 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008021079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten type koninklijk besluit prom. 31/07/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008014276 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende erkenning van de onderneming Dillen & Le Jeune Cargo NV, als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten voor treinbestuurders type koninklijk besluit prom. 31/07/2008 pub. 24/10/2008 numac 2008000875 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008003333 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 31/07/2008 pub. 19/08/2008 numac 2008014258 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie Binnenvaart
^