B.S. Index van de afkondigingen van 11 september 2008

Snelle toegang:

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/09/2008 pub. 17/09/2008 numac 2008031474 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot omzetting van Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende geharmoniseerde River Information Services op de binnenwateren in de Gemeenschap type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008031504 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van de gemeente Elsene type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/09/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008031491 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de individuele beroepsopleiding van taxichauffeurs in de onderneming met als doel het bekomen van een bekwaamheidsattest voor taxichauffeur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewes type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/09/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008031497 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de aanvullende procedure voor de benoeming van de inspecteurs-generaal van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/09/2008 pub. 22/01/2009 numac 2009031028 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 19 januari 2006 inzake benoeming van de leden van het beheerscomité van het Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/09/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008031486 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de aanstelling van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/09/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008203490 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een ambtstoelage aan de personeelsleden die de functie van preventie-adviseur uitoefenen type besluit van de waalse regering prom. 11/09/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008203491 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren type besluit van de waalse regering prom. 11/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008203484 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de integratiehulp voor gehandicapte jongeren type besluit van de waalse regering prom. 11/09/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008203420 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het deel van de totale hoeveelheid broeikasgasemissierechten dat aanvankelijk aan de exploitanten toegekend wordt voor het jaar 2008 type besluit van de waalse regering prom. 11/09/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008203430 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diens type besluit van de waalse regering prom. 11/09/2008 pub. 25/09/2008 numac 2008203406 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 oktober 2007 tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de maatschappijen van openbaar vervoer in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 11/09/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008203421 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de initiële toekenning van broeikasgasemissierechten aan elke betrokken exploitant voor de periode 2008-2012 type besluit van de waalse regering prom. 11/09/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008203429 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleid type besluit van de waalse regering prom. 11/09/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008203432 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de hulpdiensten i.v.m. de activiteiten van het dagelijks leven type besluit van de waalse regering prom. 11/09/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008203431 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de subsidiëring van de maatregelen van de driedelige overeenkomst voor de Waalse privé non profitsector

beslissing

type beslissing prom. 11/09/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008003389 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende reorganisatie van de registratiekantoren Lennik en Dilbeek

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 11/09/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008204466 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord met betrekking tot de tegemoetkoming van de Federale overheid in de deelname van de Belgische industrie aan het programma AIRBUS A350 XWB

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/09/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008031487 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2001/549 van 18 oktober 2001 van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toepassing van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 juli 2001 tot w
^