B.S. Index van de afkondigingen van 12 september 2008

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008022536 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bevoegd zijn om een voorlopig voorstel tot tuchtstraf te doen type ministerieel besluit prom. 12/09/2008 pub. 04/11/2008 numac 2008203880 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 12/09/2008 pub. 04/11/2008 numac 2008203881 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 05 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 12/09/2008 pub. 04/11/2008 numac 2008203879 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 05 en 12 van organisatieafdelingen 09, 10 en 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/09/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008036380 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie voor de facultatieve opdracht jeugdsport type besluit van de vlaamse regering prom. 12/09/2008 pub. 04/12/2008 numac 2008036381 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleggen van een administratieve geldboete aan rechthebbende en verplichte inburgeraars type besluit van de vlaamse regering prom. 12/09/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008204062 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het multidisciplinaire dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 12/09/2008 pub. 13/11/2008 numac 2008203987 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vervanging van drie leden in de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/09/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008203798 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vernieuwing van de samenstelling van de erkenningscommissie voor departementen en afdelingen medisch toezicht type besluit van de vlaamse regering prom. 12/09/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008203819 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater type besluit van de vlaamse regering prom. 12/09/2008 pub. 14/10/2008 numac 2008203600 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008029553 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het patrimonium van de Hogescholen georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008029513 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 13 juli 2007 houdende verschillende maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 8 maart 2007 betreffende de Algemene inspectiedienst, de Dienst voor pedagogische ra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008029511 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2004 houdende regeling van haar werking type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008029512 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 13 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan de gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008029519 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de beurzen voor studentenmobiliteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008029551 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenwerking tussen de opdrachtgevende overheden en het geheel van de diensten van de sector van de Hulpverlening aan de Jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008029633 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs
^