B.S. Index van de afkondigingen van 13 september 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/09/2008 pub. 21/11/2008 numac 2008009930 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende integratie in Niveau A van een bijzondere graad van het personeel van het Hoog Comité van Toezicht overgeheveld naar de Federale Overheidsdienst Justitie
^