B.S. Index van de afkondigingen van 1 oktober 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 24/04/2009 numac 2008203624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 betr type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008013431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de feestdag 2 mei 2008 en de verloning bij e type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008013412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 d type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008013425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » genaamd, houdende type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008013401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vast type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008013400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijzigin type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008013394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij : type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008022577 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008013405 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de levenslange vorming van de arbeiders van de bakkerijen en banke type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008013402 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008013419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de uitrustingskledij levering, onderhoud en wassen van de type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008013427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid « Sociale Maribel » type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008013432 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de arbeidsorganisatie in de diensten IT Data Center en type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008013428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige arbei type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 24/04/2009 numac 2008203623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 betr type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 03/02/2009 numac 2008013407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 28/01/2009 numac 2008013406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de omzetting van een bestaand plan betreffende vo type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 28/01/2009 numac 2008013403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het conventioneel brugpensioen va type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008001068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 07/01/2009 numac 2008013424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 07/01/2009 numac 2008013404 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidso type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 06/01/2009 numac 2008013398 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 j type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008013429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel en het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverhe type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008013399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008013396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de vaststelling van de arbeids- en beloningsvoo type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008013414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging in de gezondheidsdienst type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008013418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de vrijstelling van arbeidsprestaties in het kader van de eind type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008003408 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 27/10/2008 numac 2008009886 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 24/10/2008 numac 2008024429 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van de provinciaal geneeskundige commissie van Luxemburg type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008024406 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt en van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreffende in voedingsmiddelen toegelat type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008018276 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2008 houdende benoemingen bij de Commissie van Advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008009834 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot inwerkingtreding en uitvoering van de artikelen 98/1 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvo type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008009833 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de samenstelling en werking van de overlegstructuren inzake de harmonisering van de uitvoeringsmodaliteiten van de opdrachten toevertrouwd aan het directoraat-generaal Justitiehuizen van de FOD Justitie type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008013386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 160 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 14/10/2008 numac 2008013388 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindu type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008003409 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gew type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008013409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies A type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008013430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies A type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008013417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2005 type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008013415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2002 bet type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008013426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toekenning van een functiecomplement voor sommige werknemers, type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008013416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001 betref type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008013395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toekenning van de attractiviteitspremie type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008013408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008013413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 18/11/2008 numac 2008013397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008013411 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pe type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008022574 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit van 1 oktober 2008 houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/10/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008022586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid binnen de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 01/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008024410 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Deontologisch Comité

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 01/10/2008 pub. 12/02/2010 numac 2010003076 bron regie der gebouwen Huishoudelijk reglement van het Directiecomité van de Regie der Gebouwen
^