B.S. Index van de afkondigingen van 16 oktober 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/10/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008003427 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 117bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 16/10/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000950 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanpassing aan de wapenwet van 8 juni 2006 van de modellen van verschillende formulieren en documenten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/10/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008009861 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten van de wapenwet type koninklijk besluit prom. 16/10/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008009863 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar type koninklijk besluit prom. 16/10/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008009864 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanpassing aan de wapenwet van 8 juni 2006 van de modellen van verschillende formulieren en documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008000937 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten van de wapenwet. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008000929 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende erkenning van de artsen bevoegd voor het afgeven van een attest bedoeld in artikel 14 van de wapenwet. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 16/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008011472 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 type ministerieel besluit prom. 16/10/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008002124 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van twee leden van het college van commissarissen van het Fonds voor spoorweginfrastructuur type ministerieel besluit prom. 16/10/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008009862 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende erkenning van de artsen bevoegd voor het afgeven van een attest bedoeld in artikel 14 van de wapenwet type ministerieel besluit prom. 16/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204517 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 10 en 14 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008
^