B.S. Index van de afkondigingen van 25 november 2008

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008013556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor h type ministerieel besluit prom. 25/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008013555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen voor de goederenbehandeling voor rekening van derden die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het verv type ministerieel besluit prom. 25/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008013554 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton vallen type ministerieel besluit prom. 25/11/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008014348 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van artikel 48.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

arrest

type arrest prom. 25/11/2008 pub. 04/12/2008 numac 2008003479 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren
^