B.S. Index van de afkondigingen van 10 december 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/12/2008 pub. 09/01/2009 numac 2009022002 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de e

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/03/2009 numac 2008204321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het Nationaal Akkoord 2007-2008 (1) type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 13/02/2009 numac 2008013625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van aanvullende werkloosheidsuitkeringen bij volledige werkl type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 13/02/2009 numac 2008013590 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 13/02/2009 numac 2008204437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en de inningsw type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 13/02/2009 numac 2008204432 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2007 betreffende de type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 13/02/2009 numac 2008204434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het kwartaalbedrag aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van de type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2008204439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duits type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2008013592 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 06/02/2009 numac 2008204438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2002 bet type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 06/02/2009 numac 2008204433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 199 type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2008013591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting van een fonds voor bestaansz type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 26/02/2009 numac 2008204325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pe type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/03/2009 numac 2008204334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het garageper type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/03/2009 numac 2008204380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2007 b type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 17/03/2009 numac 2008204369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 11/03/2009 numac 2008204379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het sectoraal akkoord 2007 en 2008 type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 11/03/2009 numac 2008204431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 11/03/2009 numac 2008204375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de arbeidsduur in de ondernemingen van bijzondere geregeld v type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 11/03/2009 numac 2008204376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de gemengde arbeid in ondernemingen van bijzonder geregeld type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 11/03/2009 numac 2008204378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende het brugpensioen - lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 11/03/2009 numac 2008204377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het Paritair Subcomité voor de tewerkstelling in de banksector type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 16/07/2009 numac 2008204436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het statuut der vakbondsafgevaardigden type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 06/02/2009 numac 2008204374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2007 aan het type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008003508 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008003503 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de waarborg van bepaalde risico's aangegaan door financiële instellingen type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 11/03/2009 numac 2008204371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende het recht op opleiding type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008015203 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-54-4 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 en bestemd voor de looncompensatie van militairen, van leden van de Feder type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008011553 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2005 tot het bepalen van de nadere regels voor de toekenning van de verwarmingstoelage in het kader van het Sociaal Stookoliefonds type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008022680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het eHealth-plateform type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008011547 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 2753, § 1, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008022696 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 21/01/2009 numac 2009011007 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008031649 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van SINEO Evere CVBASO als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008031648 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « Amphora » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008031645 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « Formation Travail et Santé » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008031644 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de technische cel van « Mission locale de Molenbeek » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008031653 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Jobelix VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008031646 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Dienst Tewerkstelling van Koekelberg VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008031652 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « Bouillon de Cultures » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008031647 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van Kunst van Eigen BVBA als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008031654 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « Formation Emploi Tremplin » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008010003 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van een Commissie tot bescherming van de maatschappij type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008031650 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van « Atelier informatique bruxellois » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 13/02/2009 numac 2009200487 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 01 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008031651 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van « Maison d'entraide pour le développement social » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008010020 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 1993 tot vaststelling van de vergoedingen van de leden van de Cel voor financiële informatieverwerking en het maximumbedrag van haar begroting type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008002160 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2009

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/12/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008000944 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 64 betreffende de overdracht van verloven van 2008 en de toekenning van sommige verloven in 2009 type omzendbrief prom. 10/12/2008 pub. 05/03/2009 numac 2009000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 64 betreffende de overdracht van verloven van 2008 en de toekenning van sommige verloven in 2009. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 10/12/2008 pub. 30/01/2009 numac 2009003036 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde. - Errata
^