B.S. Index van de afkondigingen van 11 december 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/12/2008 pub. 26/08/2009 numac 2009000552 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het in overeenstemming te brengen met de Richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeel type wet prom. 11/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2009003004 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het in overeenstemming te brengen met de Richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeel

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/12/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008013624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/12/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008014358 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling belast met de materiële organisatie van de examens voor de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan deze van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 11/12/2008 pub. 13/02/2009 numac 2009200488 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Schaarbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/12/2008 pub. 29/01/2009 numac 2009031031 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/12/2008 pub. 04/05/2011 numac 2011031204 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel ertoe gemachtigd wordt om 8 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden, in 2009, om te type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/12/2008 pub. 13/01/2009 numac 2008031663 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, houdende wijzigingen aan het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 24 april 2008 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad voor gebruikers van elekt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/12/2008 pub. 26/01/2009 numac 2009031038 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Anderlecht tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Bara - Brogniez - Clemenceau » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 7 j

document

type document prom. 11/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031010 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2008

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/12/2008 pub. 03/03/2009 numac 2009029097 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het « netwerk voor openbare lectuurvoorziening Burdinale-Mehaigne » en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 april 2000 tot erkenning van de pla type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/12/2008 pub. 03/03/2009 numac 2009029096 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek Marchin-Modave en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 april 2000 tot erkenning van de plaatselijke openbare type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/12/2008 pub. 17/02/2009 numac 2009029042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Pecq-Mont-de-l'Enclus type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/12/2008 pub. 03/03/2009 numac 2009029095 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek Seneffe en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 april 2000 tot erkenning van de plaatselijke openbare biblio

beschikking

type beschikking prom. 11/12/2008 pub. 29/01/2009 numac 2009031014 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type beschikking prom. 11/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031013 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstelijke Gewest voor het begrotingsjaar 2008 ingevolge de begrotingsberaadslaging nr. 01 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 11/12/2008 pub. 09/01/2009 numac 2008031674 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Br

overeenkomst

type overeenkomst prom. 11/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031016 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2008 type overeenkomst prom. 11/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031015 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2008
^