B.S. Index van de afkondigingen van 30 december 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009007003 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2009 type wet prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009024009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2007 tot bepaling van de functie van Directeur Medische Hulpverlening en het toepassingsgebied ervan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009018011 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 30/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2009018010 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van een weefselbank

erratum

type erratum prom. 30/12/2008 pub. 20/01/2009 numac 2009018023 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong. - Erratum

arrest

type arrest prom. 30/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008021124 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijke besluiten Regering. - Ontslagen. - Benoemingen
^