B.S. Index van de afkondigingen van 5 januari 2009

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/01/2009 pub. 12/01/2009 numac 2009024003 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het verbod van het in de handel brengen van artikelen en producten die dimethylfumaraat bevatten type ministerieel besluit prom. 05/01/2009 pub. 15/01/2009 numac 2009021001 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de persoonlijke functiefiche als bedoeld in artikel 35 van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappe type ministerieel besluit prom. 05/01/2009 pub. 29/01/2009 numac 2009024000 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de kandidaatstelling en de aanwijzing als Directeur Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 05/01/2009 pub. 10/04/2009 numac 2009024118 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie West-Vlaanderen
^