B.S. Index van de afkondigingen van 8 januari 2009

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/01/2009 pub. 12/02/2009 numac 2009200526 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2006 tot vastlegging van de methode tot bepaling van de primaire energiebronnen die gebruikt worden om elektriciteit te produceren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/01/2009 pub. 27/01/2009 numac 2009200206 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de gewestelijke bemiddelingsdienst van de Waalse Energiecommissie type besluit van de waalse regering prom. 08/01/2009 pub. 29/01/2009 numac 2009200253 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende diverse wijzigingen betreffende de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

decreet

type decreet prom. 08/01/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009029103 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het kadersamenwerkingsakkoord betreffende de alternerende vorming, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type decreet prom. 08/01/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag van Tampere inzake de levering van telecommunicatievoorzieningen voor rampenmitigatie en noodhulpoperaties, gedaan te Tampere op 18 juni 1998 (1) type decreet prom. 08/01/2009 pub. 03/03/2009 numac 2009029091 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 12 mei 2004 betreffende diverse maatregelen inzake de strijd tegen schooluitval, uitsluiting en geweld op school

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/01/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009029100 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 2 en 4 van het decreet van 25 mei 2007 tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 8 maart 2001 betreffende de promotie v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/01/2009 pub. 05/02/2009 numac 2009029034 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 2007 betreffende het examen voldoende beheersing van de Franse taal voor de toegang tot de proeven van master met de didac

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/01/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009033023 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanduiding van ambtenaren van de Gerechtelijke Politie bij toepassing van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, kleine monumenten, ensembles en landschappen evenals de uitgravingen
^