B.S. Index van de afkondigingen van 11 januari 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 17/03/2009 numac 2009024073 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Belgische Organisatie voor Kinderen en Volwassenen met een Stofwisselingsziekte » type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 05/02/2009 numac 2009012001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot vaststelling van de minimumleeftijd wa type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 05/02/2009 numac 2008204761 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 05/02/2009 numac 2009012003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereen type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 05/02/2009 numac 2008204639 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszek type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 05/02/2009 numac 2008204641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de tussenkomst van het fonds voor bestaanszekerheid in de a type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 05/02/2009 numac 2009012002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 05/02/2009 numac 2008204638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 04/02/2009 numac 2009024027 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het College van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 06/02/2009 numac 2009012000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 06/02/2009 numac 2008204762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 augustus 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, houdende de maatregelen betreffende de risicogroepen in de subsector type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 17/03/2009 numac 2009024072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Academie Levenseinde/LEIFartsen » type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 11/02/2009 numac 2009014017 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van de nieuwe spoorverbindingen L25N, L25N/1 en L36C/2 in het kader van het project « Diabolo » en gelegen op het grondgebied van de stad Brussel van algem type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 10/06/2009 numac 2008204760 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, houdende verdeling van de dotatie Sociale Maribel van het type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 10/02/2009 numac 2008204637 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot oprichting van het "Solidariteitsfonds Car & Bus" type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 10/02/2009 numac 2008204640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009024033 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Entr'Aide des Marolles » type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009024031 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het College van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 06/02/2009 numac 2008204642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot invoering van een regeling van conventioneel b type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 04/02/2009 numac 2009024030 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 betreffende de koopvernietigende gebreken bij verkoop van ruiling van huisdieren type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 04/02/2009 numac 2008204657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43undecies van 10 oktober 2008 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 21/01/2009 numac 2008011540 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 21/01/2009 numac 2009012013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 114 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 21/01/2009 numac 2009012014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 111, 114, 115, 116, 118, 124, 127, 129 en 131ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 7 decemb type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 19/01/2009 numac 2009009024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de regeringscommissarissen bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 19/01/2009 numac 2009009023 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en van de vergoedingen als terugbetaling van hun reis- en verblijfskosten toegekend aan sommige leden van de raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 19/01/2009 numac 2009009022 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en van de vergoedingen als terugbetaling van hun reis- en verblijfskosten toegekend aan sommige leden van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 15/01/2009 numac 2009003006 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van de Vlaamse forfaitaire vermindering op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 15/01/2009 numac 2009003001 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de aftrek voor octrooi-inkomsten type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 23/01/2009 numac 2009011027 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit waarbij aan de heer Philippe Wery, attaché bij het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de Provinciën, een bevordering in klasse wordt verleend naar klasse A3 met de graad van Adviseur binnen de vakrichting « algemeen beheer type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 26/01/2009 numac 2009003015 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2009 van herdenkingsstukken van 2 EUR, ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de Economische en Monetaire Unie type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 27/01/2009 numac 2008018398 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de gemengde commissie voorzien in artikel 1, § 2, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 04/02/2009 numac 2008204658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 95 van 10 oktober 2008, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de gelijke behandeling gedurende alle fasen van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 04/02/2009 numac 2008204656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38sexies van 10 oktober 2008 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983 betref type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 03/02/2009 numac 2009012015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 b type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 02/02/2009 numac 2009024026 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 02/02/2009 numac 2008013655 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 02/02/2009 numac 2008013647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009003042 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2009, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties », van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons », alsook van « Euro Medium Term Notes »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009003043 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde ambtenaren van de algemene administratie van de Thesaurie alsook aan bepaalde personeelsleden van het Agentschap van de schuld

erratum

type erratum prom. 11/01/2009 pub. 17/02/2009 numac 2009024051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het College van de Hoge Gezondheidsraad. - Erratum type erratum prom. 11/01/2009 pub. 10/02/2009 numac 2009012050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43undecies van 10 oktober 2008 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende, gesloten in de Nationale Arbeidsraad,
^