B.S. Index van de afkondigingen van 27 januari 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/01/2009 pub. 03/02/2009 numac 2009003049 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van sommige bepalingen van het KB/WIB 92 type koninklijk besluit prom. 27/01/2009 pub. 04/02/2009 numac 2009009059 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van een taalexamen voor de directieleden van het Instituut voor gerechtelijke opleiding met het oog op het bewijzen van de kennis van de andere landstaal dan diegene waarin zij hun examen voor een universitair diploma hebbe type koninklijk besluit prom. 27/01/2009 pub. 04/02/2009 numac 2009011045 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 27/01/2009 pub. 06/02/2009 numac 2009018043 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 27/01/2009 pub. 11/02/2009 numac 2009003052 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit inzake de vrijstelling van rechten bij invoer en van accijns in het internationale reizigersverkeer type koninklijk besluit prom. 27/01/2009 pub. 13/02/2009 numac 2009018042 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van de bijen type koninklijk besluit prom. 27/01/2009 pub. 17/02/2009 numac 2009021004 bron programmatorisch overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding, voor de Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/01/2009 pub. 19/02/2009 numac 2009200674 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende het formaat en de presentatie van het plaatje dat aangebracht wordt op elk individueel zuiveringssysteem erkend overeenkomstig het Waterwetboek

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 27/01/2009 pub. 06/02/2009 numac 2009003053 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2008
^