B.S. Index van de afkondigingen van 31 januari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/01/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010000011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen. - Duitse vertaling type wet prom. 31/01/2009 pub. 02/03/2009 numac 2009009132 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 31/01/2009 pub. 02/03/2009 numac 2009009131 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen type wet prom. 31/01/2009 pub. 02/03/2009 numac 2009009130 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 31/01/2009 pub. 02/03/2009 numac 2009009129 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 31/01/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009015014 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Besluit van de Raad van de Europese Unie van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/01/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief der vergoedingen te innen voor de afgifte van de processen-verbaal van goedkeuring en van de goedkeuringsdocumenten voor bromfietsen en motorfietsen type koninklijk besluit prom. 31/01/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009014024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2005 houdende uitvoering van de Verordening nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer type koninklijk besluit prom. 31/01/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009014025 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 31/01/2009 pub. 13/02/2009 numac 2009200326 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009003056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de vertegenwoordigers bij de rechtspersoon, bedoeld in artikel 4, § 1, van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme type koninklijk besluit prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009003057 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de vertegenwoordigers bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme type koninklijk besluit prom. 31/01/2009 pub. 06/02/2009 numac 2009200242 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 31/01/2009 pub. 06/02/2009 numac 2009002007 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 31/01/2009 pub. 05/02/2009 numac 2009002005 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/01/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009014026 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van het tarief der vergoedingen te innen voor de afgifte van een attest voor de validering van een gelijkvormigheidattest voor alle type van voertuig type ministerieel besluit prom. 31/01/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009014023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van het tarief der vergoedingen te innen voor de afgifte van typegoedkeuringen en van de goedkeuringsdocumenten voor voertuigen
^