B.S. Index van de afkondigingen van 11 februari 2009

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/02/2009 pub. 16/02/2009 numac 2009002012 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties dat werd opgericht bij de Minister van Ambtenarenzaken type ministerieel besluit prom. 11/02/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009021012 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België

arrest

type arrest prom. 11/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009003081 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type arrest prom. 11/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009022149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2009 van het Fonds voor de beroepsziekten
^