B.S. Index van de afkondigingen van 23 februari 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009201288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 26 september 2008 van het Paritair Subcomité van de betonindustrie betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2009

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009003094 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van het model en het gebruik van de getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook die moeten worden gebruikt door de inrichtingen type ministerieel besluit prom. 23/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009031122 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit aanstellend de wetenschapper gespecialiseerd in bosbouwkundige genetica als lid van het gewestelijk comité voor het bosbouwkundig teeltmateriaal, ingesteld bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2004 b type ministerieel besluit prom. 23/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009022086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit dat delegaties van bevoegdheden en handtekeningen toekent binnen de Pensioendienst voor de Overheidssector
^