B.S. Index van de afkondigingen van 8 maart 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009003097 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de totale kostprijs van de dienst van de gewestelijke belastingen, in uitvoering van artikel 68ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten type wet prom. 08/03/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009000502 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type wet prom. 08/03/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009000470 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Addendum type wet prom. 08/03/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 08/03/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009011192 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009200855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de opleiding van de werknemer type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009200856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en voor de dienstboden type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009012069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2007 en 8 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de coördinatie en wijziging van type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 07/09/2010 numac 2009012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot uitvoering van het protocol van 15-16 mei 1997 houdende het sect type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009011104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Houtverwerkende nijverheid - Ambachtelijke houtbewerking type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009011105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Houtverwerkende nijverheid - Ambachtelijke Houtbewerking - Bosbouw - Bosontginning - Zagerijen - Houthandel type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009200854 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009200666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2003 tot coö type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009200638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het brug type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009200664 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende posttraumatische begeleiding bij dodelijke arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009200668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een A.R.A.B.-vergoeding aan de autobe type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009200669 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een A.R.A.B.-vergoeding aan de autobes type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009200762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009200761 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 ok type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009200760 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009011106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Bosbouw. - Bosontginning. - Zagerijen. - Houthandel type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009200807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een systeem van tijdskrediet, loop type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009012079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, houdende de toepassing van een functieclassificatie in de horecasector type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009000471 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het taalexamen bedoeld in artikel 39/21, § 2, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009200802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de toekenning van het halftijds conventio type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009200665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende het klein verlet type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009012085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 augustus 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies L type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009200852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de rook-, pruim- en snuiftabakond type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009200851 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot vaststelling type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009012073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 augustus 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitg type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009012076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies An type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009200853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaam type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009200859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009200809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 s type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009200857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de koppeling van de type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009200803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot ri type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009200507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het conventioneel type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009200787 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, ter bepaling van het begrip "ris type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009200763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 ok type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009012060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van hoofdstuk VIII, afdeling 4, onderafdeling 2, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvo type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009024084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009200618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies ter van 22 december 2008, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 1 type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009200619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46undevicies van 22 december 2008, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 b type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009012092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Gent en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaron type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009012093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die machines van burgerlijke bouwkunde fabriceren en assembleren, gelegen in de streek Bergen-Borinage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009012095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Tessenderlo en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegen type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009012094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Ieper en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens econ type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009007060 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot inwerkingstelling van artikel 48 van de wet van 30 december 2008 tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009003104 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de afrekeningsmodaliteiten inzake de algemene belastingverminderingen of -vermeerderingen, de opcentiemen en belastingkortingen toegekend door de Gewesten type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009022123 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 februari 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verz type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009003105 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de afrekeningsmodaliteiten inzake de Vlaamse Winwinlening en het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen voor de aanslagjaren 2006, 2007, 2008 en 2009 type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009200608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1972 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009009189 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van artikel 3, § 1, 1°, van de wet van 17 maart 2004 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009011103 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2007 betreffende de nooddiensten tot uitvoering van het artikel 107, § 1 en § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en houdende divers type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009012096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het faience- en het porseleinbedrijf, de sanitaire artikelen en de schuurproducten en het ceramisch aardewerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 27/03/2009 numac 2009022144 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2008 van het overschot bedoeld in artikel 111 van de programmawet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009024086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009200637 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende de oprichting van ee type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009200667 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en de inn type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009200785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toekenning van het bediendestatuut aan het verzorgend personee type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009201390 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2006 betreffende de tussenkomstmodaliteiten van het Fonds voor de beroepsziekten in de verplaatsingskosten van de slachtoffers in het kader van de behandeling van een beroepsziekte type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 10/04/2009 numac 2009012058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende de nationale minimumweddeschalen type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009012083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de bestaanszekerheid voor de type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009012084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichtin type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 14/04/2009 numac 2009012077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de bestaanszekerheid voor de busb type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 09/04/2009 numac 2009012078 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 augustus 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 09/04/2009 numac 2009012081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, tot wijziging van het kaderak type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 09/04/2009 numac 2009012070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2007 en 8 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende het stelsel van solidariteitspre type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 09/04/2009 numac 2009012072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende de opleidingsplannen type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 27/03/2009 numac 2009011113 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009012065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de risicogroepen in 2007 type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 09/04/2009 numac 2009012071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de arbeidsduur en werkregeling type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 08/04/2009 numac 2009000214 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 08/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009201982 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het faience- en het porseleinbedrijf, de sanitaire artikelen en de schuurproducten en het keramisch aardewerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het type erratum prom. 08/03/2009 pub. 16/06/2009 numac 2009024152 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. 08/03/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009009193 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 april 2007 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de Rechterlijke Orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parket
^