B.S. Index van de afkondigingen van 6 april 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/04/2009 pub. 10/04/2009 numac 2009003126 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 26 november 2006 houdende wijziging van artikel 51 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 06/04/2009 pub. 10/04/2009 numac 2009003127 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van een aanvullende vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor beroeps-inkomsten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/04/2009 pub. 24/07/2009 numac 2009203311 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 06/04/2009 pub. 24/07/2009 numac 2009203310 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 06/04/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009021067 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instel type ministerieel besluit prom. 06/04/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009027098 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van artikel 66 van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type ministerieel besluit prom. 06/04/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009014095 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 2004 betreffende het beheer van de lawaaihinder op de luchthaven Brussel-Nationaal type ministerieel besluit prom. 06/04/2009 pub. 21/04/2009 numac 2009000261 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1967 houdende, voor de vredestijd, organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de hulpverlening in geval van brand type ministerieel besluit prom. 06/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009012154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques

erratum

type erratum prom. 06/04/2009 pub. 06/10/2009 numac 2009021098 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instel

overeenkomst

type overeenkomst prom. 06/04/2009 pub. 21/04/2009 numac 2009022202 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^