B.S. Index van de afkondigingen van 7 april 2009

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/04/2009 pub. 22/04/2009 numac 2009021045 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2004 tot vastlegging van de tarieven voor prestaties geleverd voor rekening van derden door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 07/04/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009203827 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Dottenijs type ministerieel besluit prom. 07/04/2009 pub. 29/09/2009 numac 2009204325 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning van Bioforum Vlaanderen als centrum voor bedrijfsbegeleiding in de biologische landbouw

bericht

type bericht prom. 07/04/2009 pub. 21/04/2009 numac 2009018162 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin
^