B.S. Index van de afkondigingen van 9 april 2009

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009011179 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden en van twee plaatsvervangende leden van de Raad voor het Verbruik type ministerieel besluit prom. 09/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009011193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2007 houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie type ministerieel besluit prom. 09/04/2009 pub. 24/07/2009 numac 2009203312 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 09/04/2009 pub. 24/07/2009 numac 2009203313 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009

document

type document prom. 09/04/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009000208 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Onderrichtingen voor de voorzitters van de hoofdbureaus bij de verkiezingen van het Europese Parlement, van het Vlaams Parlement, van het Waals Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van he

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/04/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009029688 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep opgericht om de minimale bekwaamheden inzake wiskunde te ontwikkelen op het einde van de kwalificatieafdeling, wanneer het aanleren van wiskunde in het studiep

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 09/04/2009 pub. 08/06/2009 numac 2009202187 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de executieve betreffende de examens en de evaluatie in de basisopleiding van de middenstand van 19 december 1988
^