B.S. Index van de afkondigingen van 10 april 2009

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009007088 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanwijzing, bij de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging, van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn om voorlopige voorstellen te doen inzake tuchtstraffen
^