B.S. Index van de afkondigingen van 15 april 2009

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/04/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009003153 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 9 van 22 februari 1999 met betrekking tot de teruggaaf aan de belastingplichtigen van het creditsaldo van de ter voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde geopende rekening-c type ministerieel besluit prom. 15/04/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009203314 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11, 12, 13, 14, 15 en 21 van organisatieafdelingen 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 15/04/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009203315 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 12 en 11 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/04/2009 pub. 28/05/2009 numac 2009202277 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van Hoofdstuk III/1 van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen
^