B.S. Index van de afkondigingen van 16 april 2009

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/04/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009202573 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 1999 waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie wordt toegekend krachtens het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 19

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009201871 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de krachtens artikel 138 van de Grondwet geregelde aangelegenheden inzake sociale actie en gezondheid

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/04/2009 pub. 08/06/2009 numac 2009202188 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende vaststelling van het personeelskader voor het personeel van het Instituut voor vorming en voortgezette vorming in de Middenstand en in de Kleine en Middelgrote Ondernemingen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/04/2009 pub. 09/05/2011 numac 2011202099 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende vaststelling van het personeelskader voor het personeel van het Instituut voor vorming en voortgezette vorming in de Middenstand en in de Kleine en Middelgrote Ondernemingen. - Erratum
^