B.S. Index van de afkondigingen van 22 april 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/04/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009201734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten genomen in het kader van de herstructurering van bedrijven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/04/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009202436 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het vochtige gebied met een biologisch belang "Marais de la Neuville" te Hensies type ministerieel besluit prom. 22/04/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009031425 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de kilometervergoeding dat de kosten dekt die voortvloeien uit het gebruik van een eigen voertuig door een personeelslid van het ministerie of een instelling van openbaar nut van het Brussels Hoofds
^