B.S. Index van de afkondigingen van 24 april 2009

Snelle toegang:

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 04/09/2009 numac 2009035744 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op basisallocatie CB0137B type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisionele krediet voor het economisch relancebeleid, ingeschreven onder de basisallocatie 0117 b van het programma CB van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202398 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisionele krediet voor het economisch relancebeleid, ingeschreven onder de basisallocatie 0117 b van het programma CB van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009202397 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisionele krediet voor het economisch relancebeleid, ingeschreven onder de basisallocatie 0117 b van het programma CB van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202691 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009035540 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2006 betreffende de subsidiëring van ouderkoepelverenigingen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202693 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het verlenen van machtiging aan de Universiteit Gent tot het aanvaarden van een legaat haar gedaan door Mevr. Rosa Croes type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035542 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad of van een nieuw studiegebied van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035547 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van knelpuntdossiers type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203186 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 15/07/2009 numac 2009035652 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende al type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 16/06/2009 numac 2009035539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omzetting van de Europese Richtlijn 2005/36 voor wervingsambten in het onderwijs en voor sommige functies in de basiseducatie type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035486 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder de basisallocatie 0101 B van het programma DB van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035421 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 28/05/2009 numac 2009202268 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 28/05/2009 numac 2009202278 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202281 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 betreffende het rapporteren van afname- en productiegegevens door de beheerders van de aardgas- en elektriciteitsnetten, de brandstofleveranciers, de ex type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202283 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009202279 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009035466 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het planprogramma « Gentse Kanaalzone - Koppelingsgebieden, fase 1 » en tot onderwerping van delen van het grondgebied van de stad Gent en van de gemeenten Evergem en Zelzate aan landinrichting

decreet

type decreet prom. 24/04/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009202316 bron vlaamse overheid Decreet houdende een herfinancieringsgarantie en een doorbetalingsverbintenis met betrekking tot beschikbaarheidsvergoedingen en bepaalde beëindigingsvergoedingen, in het kader van bepaalde Vlaamse pps-projecten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Li

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009002029 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 595. - Vakantiegeld 2009

document

type document prom. 24/04/2009 pub. 04/05/2009 numac 2009002025 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bepalingen met betrekking tot de organisatie van de gecertificeerde opleidingen

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 24/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031226 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 09/01 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2009, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 09/211
^