B.S. Index van de afkondigingen van 27 mei 2009

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/05/2009 pub. 08/06/2009 numac 2009009391 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissies van toezicht

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009203101 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het valideringscentrum "Formation P.M.E. centre de validation du château" voor het beroep metselaar in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009203100 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het valideringscentrum "Formation P.M.E. centre de validation du château" voor het beroep assistent-boekhouder in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009203099 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het Brussels Centrum voor de validering van de vaardigheden voor het beroep administratief bediende in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203121 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het centrum "Institut provincial d'Enseignement agronomique" voor het beroep snoeier-klimmer in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekr type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203119 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het valideringscentrum "FOREm Formation construction Centre de Liège" voor het beroep metselaar in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203118 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het valideringscentrum "FOREm Formation construction Centre de Liège" voor het beroep dakwerker in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203116 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het valideringscentrum "FOREm Formation construction Centre de Liège" voor het beroep tegelzetter in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende d type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203106 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het valideringscentrum EPICURIS voor het beroep bereider-verkoper in een slagerij in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging v type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203102 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het valideringscentrum "FOREm Formation centre du Val Benoît" voor het beroep assistent-boekhouder in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203114 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het validatiecentrum "FOREm Formation construction Centre de Charleroi" voor het beroep metselaar in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203096 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het centrum "FOREm Formation centre de Mons" voor het beroep gezinhelper in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bev type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203111 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het centrum "FOREm Formation centre du Val Benoît" voor het beroep callcenter-operator in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachti type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203103 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het centrum "FOREm Formation construction Centre de Charleroi" voor het beroep residentiële elektrotechnisch installateur in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009203097 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het centrum voor de validering van de vaardigheden van het Onderwijs voor Sociale Promotie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de domeinen van kookkunst voor het ber type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009203104 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het centrum "Entreprises de Formation par le Travail (Bedrijven voor Vorming door Arbeid) ferme Delsamme T- Event" voor het beroep technisch hulpverlener van podiumkunste type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009203108 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het Centrum EPICURIS voor de validering van de vaardigheden voor het beroep bakkersgast in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachti type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 06/11/2009 numac 2009027188 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek. - Addenda type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009203981 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de herziening van het gewestplan Zuid-Luxemburg definitief aangenomen wordt met het oog op de opneming van een ontginningsgebied als uitbreiding van de steengroeve van Sampont, van een natuurgebied en een groengebie type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 04/09/2009 numac 2009027164 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 31/08/2009 numac 2009027163 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het bodembeheer type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009027156 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale en integrale voorwaarden voor de installaties voor het beheer van winningsafval en betreffende de monitoring na sluiting en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 houdend type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009027155 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 26 juli 1990 tot bepaling van het typebestek waarin de algemene verplichtingen van de mijnconcessiehouders vastliggen type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009027153 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en van het besluit van type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 17/08/2009 numac 2009027149 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst met het buitengewoon onroerende erfgoed van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203721 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de statuten van de Autonome Haven van Namen type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009203670 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot instelling van een "Conseil de Coordination de la Sécurité dans les transports en commun" en tot bepaling van de modaliteiten voor de terugbetaling van de kilometervergoedingen van zijn leden type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009203647 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009027154 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten wat betreft de installa type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009203110 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het Centrum EPICURIS voor de validering van de vaardigheden voor het beroep uitsnijder-uitbener in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de b type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203113 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het valideringscentrum "FOREm Formation construction Centre de Charleroi" voor het beroep dakwerker in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203122 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het centrum voor vaardigheden van Houdeng-Goegnies voor het beroep mechanicus-hersteller van personenwagens en lichte bestelwagens in het kader van het Samenwerkingsakkoor type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202648 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 november 1995 tot uitvoering van het decreet van 6 april 1995 betreffende het beheer van de psychiatrische ziekenhuizen van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009202817 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de "Société wallonne du Logement" type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009202800 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschap van 29 maart 1993 betreffende de erkenning en de toekenning van toelagen aan geïntegreerde gezondheidsverenigingen type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009202796 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging, wat de contactpunten voor gezondheidsaangelegenheden betreft, van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de sociale contactpunten type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009027112 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de "Conseil économique et social de la Région wallonne" type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009202775 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 24/06/2009 numac 2009202678 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Samenwerkingscommissie waarin voorzien wordt in het samenwerkingsakkoord van 29 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewes type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009202747 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Berloz type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009202785 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009202786 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de artikelen 393 en 394 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 23/06/2009 numac 2009202652 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 januari 2006 tot uitvoering van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 23/06/2009 numac 2009202651 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 15 januari 2009 houdende instemming met het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008, t type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202649 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitters, de ondervoorzitters en de leden van de raad van bestuur van het Psychiatrisch Ziekenhuiscentrum "Le Chêne aux Haies" type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 15/06/2009 numac 2009027113 bron vlaamse overheid Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de "Conseil économique et social de la Région wallonne" type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202705 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2003 betreffende het kijk- en luistergeld type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009202804 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de lijst der recreatiegebieden bedoeld in artikel 103 van het decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, het decreet van 11 maart 1999 betreffende de m type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009202805 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie bedoeld in artikel 281 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009202916 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling, voor het jaar 2009, van de nadere regels voor de overname door het Gewest van een huurtegemoetkoming voor een onbewoonde woning dat in beheer dient te worden genomen door een sociaal vastgoedagentschap of een v type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009203026 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende wijzigingen betreffende de Waalse fiscale procedure type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009203025 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenningsvoorwaarden voor subsidies in infrastructuur en uitrusting aan de bedrijven voor aangepast werk die erkend zijn door het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203047 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003 houdende sectorale voorwaarden i.v.m. de groeven en hun bijhorigheden type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 17/07/2009 numac 2009203063 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de bij de Regering ingestelde beroepen type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 17/07/2009 numac 2009203081 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de lijst van de ontwerpen van gemeentelijke plannen van aanleg overeenkomstig artikel 49bis van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203123 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het centrum "P.M.E. Formation de Charleroi" voor het beroep administratief bediende van de commerciële diensten in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203120 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het centrum "FOREm Formation Form/Alim - centre de validation des compétences" voor het beroep assistent-operator in de productie van de voedingsindustrie in het kader va type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009202915 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling, voor het jaar 2009, van de nadere regels voor de overname door het Gewest van een huurtegemoetkoming voor een onbewoonde woning dat in beheer dient te worden genomen door een plaatselijke overheid, een autonoom type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009202884 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de tewerkstelling van de gehandicapte werknemers in de provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009202829 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202853 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de inwerkingtreding van het decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën, zoals vervang type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202864 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 juni 2007 tot uitvoering van het decreet van 14 december 2006 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenhe

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 11/09/2009 numac 2009029505 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenstelling van de Hoge Raad voor Opvoeding tot de Media type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 11/09/2009 numac 2009029464 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenstelling van de examencommissies met toepassing van artikel 53, tweede lid, van het decreet van 8 maart 2007 betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en bege type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 10/09/2009 numac 2009029477 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan en van de Regeringscommissarissen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 24/09/2009 numac 2009029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de RTBF ertoe wordt gemachtigd de dienst BE PREMIUM langs analoge weg van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 te verdelen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009029475 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de opstelling van de externe evaluaties, die niet bekrachtigd worden door een getuigschrift, voor ontwaking/wetenschappen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009029455 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot afschaffing van de « Commission communautaire des Professions et des Qualifications » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009029456 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministeri type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009029461 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de attesten, verslagen, getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009029489 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het protocol voor het programma voor de opsporing van aangeboren afwijkingen in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 01/07/2010 numac 2010029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 2004 tot vaststelling van sommige nadere regels voor de erkenning en subsidiëring van de vakantiecentra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029686 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake opsporing van aangeboren afwijkingen in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 19/10/2009 numac 2009029554 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het protocol van het programma voor het systematisch opsporen van neonatale doofheid in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009029556 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de opleidingen van de animators en coördinators van vakantiecentra, de erkenning van de opleidingsorganen, de homologatie van de brevetten, de gelijkstellingen en de adviescommissie betreffend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029691 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake systematische neonatale opsporing van doofheid in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009029649 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 26 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 24/09/2009 numac 2009029483 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de examencommissie die ertoe gemachtigd wordt een getuigschrift uit te reiken voor grondige kennis van een taal met het oog op taalbadonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 02/07/2010 numac 2010029398 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van de raad van beroep voor de administratieve personeelsleden van de vrije gesubsidieerde Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Architectuurinstituten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 24/09/2009 numac 2009029508 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 1998 betreffende de organisatie van de leergangen alsook de toelating en de regelmatige aanwezigheid van de leerlingen van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 09/03/2010 numac 2010029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de nadere regels voor de subsidiëring van associatieve en expressieradio's met een cultureel doeleinde of voor permanente opvoeding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009029453 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de inwerkingtreding van het decreet van 8 januari 2009 houdende instemming met het Kadersamenwerkingsakkoord betreffende de alternerende vorming, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029449 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 2007 houdende oprichting van het interne Walcomfin-team van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de vorm van het getuigschrift van basisonderwijs in het leerplichtonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009029380 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van de diploma's uitgereikt in het Onderwijs voor Sociale Promoti type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009029412 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vast benoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rij type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de modeldiploma's de brevetten en hun supplement van het hoger onderwijs voor sociale promotie uitgereikt door de inrichtingen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenscha type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de voorwaarden waaronder het onderwijs voor sociale promotie buiten de pedagogische inrichtingen verstrekt kan worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029399 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 1993 houdende algemene studieregeling van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelse type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029392 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de organisatie en de werking van het vast bureau voor het hoger onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009029385 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het rooster van de Franse Gemeenschap voor de klankradio-omroep in frequentiemodulatie op de band 87.5-108 MHz type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 24/07/2009 numac 2009029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de offerteaanvraag voor de toewijzing van radiofrequenties en van een radiofrequentienetwerk voor de uitzending van de klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 24/07/2009 numac 2009029384 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van een lijst van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029431 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de regels met betrekking tot de machtigingen toegekend aan de inrichtingen van het onderwijs voor sociale promotie voor de inrichting van afdelingen bekrachtigd door de graden van bac type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029430 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de regels voor de aanwending van de subsidies voor de Studentenraden van de hogescholen en de hogere kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029444 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regels ter goedkeuring van de programma's van de cursussen in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029445 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering van artikel 55 van het decreet van 9 mei 2008 tot versterking van de coherentie van het hoger onderwijs en voor de administratieve vereenvoudiging in het universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029446 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de procedure voor gelijkstelling van de bekwaamheidsbewijzen van bachelor en specialisatie uitgereikt door het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029441 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de machtigingen toegekend aan de inrichtingen van het onderwijs voor sociale promotie voor de inrichting van vier afdelingen bekrachtigd door de graad van bachelor type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029443 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029433 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 2004 betreffende de pedagogische dossiers van de opleidingsafdelingen en -eenheden van het Onderwijs voor Sociale Pro type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029436 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verscheidene bepalingen inzake verplaatsingskosten van de leden van de Raad voor de overdracht van de herinnering type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029437 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een afwijking wordt toegekend aan de universitaire instellingen wat betreft het gebruik van de onderwijs- en evaluatietaal voor de master burgerlijk ingenieur informatica en de masters in de inform type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029432 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van de raad van beroep voor de administratieve personeelsleden van de Hogescholen, Hogere Kunstscholen en officiële gesubsidieerde Hogere Architectuurinstituten

erratum

type erratum prom. 27/05/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009204940 bron waalse overheidsdienst 2009/204940 Besluit van de Waalse Regering betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek. - Erratum type erratum prom. 27/05/2009 pub. 21/04/2010 numac 2010029218 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 26 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties. - Erratum type erratum prom. 27/05/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009203287 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling, voor het jaar 2009, van de nadere regels voor de overname door het Gewest van een huurtegemoetkoming voor een onbewoonde woning dat in beheer dient te worden genomen door een plaatselijke overheid, een autonoom type erratum prom. 27/05/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009203288 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling, voor het jaar 2009, van de nadere regels voor de overname door het Gewest van een huurtegemoetkoming voor een onbewoonde woning dat in beheer dient te worden genomen door een sociaal vastgoedagentschap of een v

arrest

type arrest prom. 27/05/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009029454 bron ministerie van de franse gemeenschap Gemeenschappelijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de « Service francophone des Métiers et des Qualifications »
^