B.S. Index van de afkondigingen van 24 juni 2009

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/06/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009021071 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van de Koninklijke Bibliotheek van België in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type ministerieel besluit prom. 24/06/2009 pub. 04/08/2009 numac 2009009506 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot aanwijzing van vaste en plaatsvervangende leden van het begeleidingscomité ingevoerd door het Samenwerkingsakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de federale Staat inzake de type ministerieel besluit prom. 24/06/2009 pub. 04/11/2010 numac 2010205448 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029440 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het taalbadonderwijs toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029439 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het taalbadonderwijs toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2009 pub. 24/09/2009 numac 2009029528 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2005 houdende benoeming van de leden en van de voorzitter van de Hoge raad voor studietoelagen en studieleningen
^