B.S. Index van de afkondigingen van 25 juni 2009

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035661 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de steunbedragen voor het landbouwdeel uit het Herstructureringsfonds van de suikerindustrie type ministerieel besluit prom. 25/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035902 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2006 betreffende de zoogkoeienpremie type ministerieel besluit prom. 25/06/2009 pub. 21/01/2010 numac 2010200134 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 25/06/2009 pub. 21/01/2010 numac 2010200136 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009

beslissing

type beslissing prom. 25/06/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009003256 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/2009 pub. 24/09/2009 numac 2009029516 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers
^