B.S. Index van de afkondigingen van 29 juni 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/06/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009012202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Commissie « Ondernemingsplannen » type koninklijk besluit prom. 29/06/2009 pub. 24/07/2009 numac 2009003279 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit waarbij ambtenaren van de FOD Budget en Beheerscontrole worden aangesteld in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/06/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009011289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bestek betreffende de prijsobservatie en -analyse van het Instituut voor de nationale rekeningen type ministerieel besluit prom. 29/06/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009003259 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 2 % - 28 maart 2012 » type ministerieel besluit prom. 29/06/2009 pub. 22/01/2010 numac 2010200139 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 12 van organisatieafdelingen 10 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009

document

type document prom. 29/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009203900 bron waalse overheidsdienst Besluit van de interregionale bodemsaneringscommissie houdende verlenging van de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk BOFAS, J. Bordetlaan 166, bus 1, te 1140 Brussel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009029533 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van het geheel van de domeinen van het secundair kunstonderwijs gesubsidiee

lijst

type lijst prom. 29/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009011303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type lijst prom. 29/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009011302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket
^