B.S. Index van de afkondigingen van 7 juli 2009

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009009510 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 april 2007 houdende aanwijzing van de leden van de Ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 07/07/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009009552 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een plaatsvervangend lid van de Departementale Stagecommissie ingesteld voor de Nederlandstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 07/07/2009 pub. 22/01/2010 numac 2010200140 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009

bericht

type bericht prom. 07/07/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009000476 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht aan de Dames en Heren Burgemeesters van het Rijk betreffende het specifieke geval van het terugkeervisum afgeleverd tijdens de zomervakantie van 2009 aan de vreemdelingen die naar België terugkeren om hun procedure voor gezinshereniging die inges type bericht prom. 07/07/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009000529 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht aan de Dames en Heren Burgemeesters van het Rijk betreffende het specifieke geval van het terugkeervisum afgeleverd tijdens de zomervakantie van 2009 aan de vreemdelingen die naar België terugkeren om hun procedure voor gezinshereniging die inges
^