B.S. Index van de afkondigingen van 22 december 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003774 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale bepalingen type wet prom. 22/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003477 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot instelling van de vordering tot staking van de inbreuken op de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten type wet prom. 22/12/2009 pub. 27/04/2010 numac 2010000213 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en diverse bepalingen type wet prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen type wet prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de algemene regeling inzake accijnzen type wet prom. 22/12/2009 pub. 26/01/2010 numac 2010009037 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 38 van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type wet prom. 22/12/2009 pub. 31/03/2010 numac 2010000173 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook. - Duitse vertaling type wet prom. 22/12/2009 pub. 31/03/2010 numac 2010000174 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook. - Duitse vertaling type wet prom. 22/12/2009 pub. 05/08/2010 numac 2010000440 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt. - Duitse vertaling type wet prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook type wet prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook type wet prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009011600 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt type wet prom. 22/12/2009 pub. 13/04/2011 numac 2011000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de algemene regeling inzake accijnzen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022133 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 25/02/2010 numac 2009205759 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het halftijds brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022131 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022134 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 19/05/2010 numac 2009205839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022132 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 19/05/2010 numac 2009205843 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de voortzetting van het loonbarema van de jonge arbeiders type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 19/05/2010 numac 2009205837 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de eindejaarspremie en tijdelijke werkloosheid om economische rede type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 06/05/2010 numac 2009205738 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de omschrijving van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 19/03/2010 numac 2010200202 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verlenging van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 06/05/2010 numac 2009205729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het vormingsproject tot verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 22/04/2010 numac 2010200231 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 12/04/2010 numac 2009205735 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 12/04/2010 numac 2009205840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007 betr type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 06/05/2010 numac 2009205842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage v type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022139 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van de Hulpkas voor werkloosheidsuitekeringen type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 30/10/2013 numac 2013014579 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 17/06/2010 numac 2009205838 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de oprichting van een Paritair Observatorium Pensioenen type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 17/06/2010 numac 2009205727 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de sociale programmatie voor de personeelsleden op wie type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 17/06/2010 numac 2009205736 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de sociale programmatie voor de personeelsleden op wie type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 01/06/2010 numac 2009205730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 01/06/2010 numac 2009205737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 01/06/2010 numac 2009205726 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022152 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van het Fonds voor de beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022140 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022166 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022141 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022136 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022137 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022138 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 22/05/2014 numac 2014014157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009014333 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205720 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de toeleveringsondernemingen van metalen onderdelen aan de ondernemingen actief in de machinebouw, gelegen op het grondgebied van Zedelgem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 22/01/2010 numac 2009205828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009205971 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 2bis, laatste lid, van de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een Intern compensatiefonds voor de diamantsector voor de jaren 2010, 2011 en 2012 type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009205960 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 14/01/2010 numac 2010000001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 13/01/2010 numac 2009205621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 162 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 12/01/2010 numac 2009205715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009205740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009011578 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Tuchtcommissies en van de Commissies van beroep van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009014331 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009205891 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot goedkeuring van het beheerscontract van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten" voor de periode 2009-2013 type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009024495 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009003490 bron federale overheidsdienst financien, programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en regie der gebouwen Koninklijk besluit tot machtiging van de Koninklijke Muntschouwburg tot overdracht van zijn onroerende rechten en plichten betreffende het gebouw gelegen te Brussel, Wolvengrachtstraat 39-41 aan de Regie der Gebouwen en tot machtiging van de Regie der Geb type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2010200203 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2010200226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Fonds voor Beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 22/02/2010 numac 2010200229 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 19/02/2010 numac 2010200230 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 29/01/2010 numac 2010014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Brugge, nodig voor de herinrichting en de uitbreiding van het vormingsstation te Zeebrugge van algemeen nut verklaart en dat in dit kade type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 25/02/2010 numac 2009205841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de sociale vrede type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 16/02/2010 numac 2010200232 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 16/02/2010 numac 2010200213 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 11/02/2010 numac 2009205757 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2008 aan het type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 28/01/2010 numac 2010200224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Fonds voor Arbeidsongevallen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/12/2009 pub. 22/02/2010 numac 2010200702 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 22/12/2009 pub. 22/02/2010 numac 2010200683 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 22/12/2009 pub. 22/02/2010 numac 2010200706 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 22/12/2009 pub. 22/02/2010 numac 2010200703 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 04 van de organisatieafdelingen 13 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 22/12/2009 pub. 22/02/2010 numac 2010200705 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 van de organisatieafdelingen 13 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009206039 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 tot bepaling, voor het jaar 2009, van de nadere regels voor de overname door het Gewest van een huurtegemoetkoming voor een onbewoonde woning dat in beheer type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009206043 bron waalse overheidsdienst Besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 september 2008 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009206040 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009206041 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 april 2009 betreffende de subsidiëring van de maatregelen van de driedelige overeenkomst voor de Waalse privé non-profitsector type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009206044 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 januari 2009 tot uitvoering van de artikelen 38, 39 en 43 van het Boswetboek

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009002094 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief nr. 600. - Informatie inzake de personeelsenveloppe 2010, het strategisch personeelsplan 2010-2012 en de eraan verbonden operationele personeelsplannen

document

type document prom. 22/12/2009 pub. 21/05/2010 numac 2010022118 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van het Fonds voor arbeidsongevallen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2009 pub. 18/02/2010 numac 2010029087 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Voorzitter en de Vice-Voorzitters van de Raad van Bestuur van de « Office de la Naissance et de l'Enfance »

erratum

type erratum prom. 22/12/2009 pub. 02/04/2010 numac 2010003204 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen . - Errata type erratum prom. 22/12/2009 pub. 14/03/2011 numac 2011003103 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen. - Erratum type erratum prom. 22/12/2009 pub. 15/03/2010 numac 2010003159 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale bepalingen . - Erratum type erratum prom. 22/12/2009 pub. 18/01/2010 numac 2010024007 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook. - Erratum type erratum prom. 22/12/2009 pub. 11/04/2017 numac 2017011466 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende fiscale bepalingen Duitse vertaling. - Erratum
^